Doprava personálu

Čtěte dále, pokud potřebujete řešit dopravu personálu na projekty. Chcete mít přehled o letenkách, jízdenkách nebo cestách služebním vozem.

V našem příkladu naplánujeme osobám dopravu na projekt, čili cestu "tam" a to den před začátkem projektu.

Podobným postupem, jako jste osobám přidělili projekt, přidělíte osobám dopravu. Jako termín vyberte den před začátkem projektu.

Vyberte patřičné osoby (1).
Klikněte na tlačítko + v kalendáři u dne před začátkem projektu (2). Případně použijte tlačítko + nahoře (3).

Kalendář

V následujícím formuláři vyberte záložku Doprava.

Jako Nadřazený projekt vyberte projekt a termín, pro který dopravu plánujete. Tento výběr je nutný, aby došlo ke správnému přiřazení dopravy k projektu.

Políčko Doprava nechejte prozatím prázdné, jelikož ještě nemáte žádnou relevantní dopravu vytvořenu. Tímto se vytvoří nová - prázdná.
Termín od-do zatím taky můžete nechat předvyplněný na celý den před začátkem projektu, jelikož zatím nemusíte vědět, např. kterým konkrétním letem pracovníci na projekt poletí.

Nová alokace

Po uložení se doprava objeví v kalendáři.

Kalendář

Tímto jste vytvořili zatím blíže nespecifikovanou dopravu. Zatím máte pouze naplánováno, že pracovníci v daný den budou někam cestovat.

Nyní můžete přistoupit k upřesňování parametrů dopravy.

Otevřete seznam doprav z horního menu Projekty > Doprava.

Ze seznamu doprav Vás bude zajímat posledně vytvořená položka, kterou jste vytvořili novou - prázdnou v dřívějším kroku.
Tato posledně vytvořená položka je ve výchozím nastavení řazena na začátku seznamu. (Pokud máte nastaveno jiné řazení, nechte seznam seřadit podle ID od největšího po nejmenší.)

Kliknutím na symbol oka otevřete detail položky a můžete dopravu dále upřesňovat a doplňovat. Případné letenky a jízdenky v elektronické podobě nahrávejte do Příloh.

Políčko Přechod hranic označuje čas, kdy pracovník překročil hranice a od té doby se nachází v zahraničí. U zpáteční cesty to analogicky znamená, kdy přicestoval do domovského státu a již se v zahraničí nenachází. Toto pole má důležitý význam pro Vyúčtování pracovní cesty v zahraničí.

Detail dopravy

Plánování dopravy je také možno provést z opačného konce. Čili nejdříve si v seznamu doprav vytvoříte novou dopravu, kterou již rovnou blíže naspecifikujete. Tuto konkrétní dopravu potom v Kalendáři rovnou přiřazujete pracovníkům, tj. nenecháváte políčko Doprava prázdné, jako v dřívějším kroku.