Hodnocení pracovníků a mzdy

Dohodnutí příplatků s pracovníkem

Aby měl celý proces hodnocení smysl, je třeba začít tím, že si s pracovníkem dohodnete mzdu a příplatky.

V horním menu otevřete Zdroje > Osoby. Kliknutím na symbol oka otevřete detail konkrétního pracovníka. Dále se proklikněte do sekce Mzda (1).

Mzda

Pro zadání nové výše mzdy klikněte na tlačítko + (2) a otevře se prázdný formulář pro zadání mzdy.

Můžete také zaškrtnout jednu položku ze seznamu (5) a stisknout tlačítko pro kopírování (3). Formulář se otevře již předvyplněný na hodnoty vybrané položky. Takto můžete upravit například jen nějaký příplatek bez toho, abyste museli vypisovat všechna políčka znova.

Mzdu a příplatky zadávejte v korunách na hodinu. Pokud účtujete například v eurech, zadávejte eura na hodinu. Reactoru je to jedno, měnu neřeší.

Pokud má mít pracovník možnost získat daný příplatek, vyplňte jeho výši. Pokud se příplatek pracovníka netýká, nechejte pole prázdné.
Množinu možných příplatků můžete definovat v číselnících. V horním menu klikněte na Administrace > Číselníky > Mzdový příplatek.

Mzda

Dorovnání minimální mzdy v zahraničí

Pokud posíláte pracovat své zaměstnance na projekty do zahraničí, můžete narazit na povinnost pracovníkovi dorovnat mzdu na úroveň minimální mzdy v tom kterém cizím státě. Jestliže má zaměstnanec hodinovou mzdu nižší než je požadovaná v cílovém státě, je nutné mu mzdu dorovnat speciálním příplatkem.

V sekci mezd klikněte na tlačítko se zeměkoulí (4). Dostanete se do sekce Příplatky v zahraničí. Zde můžete pracovníkům nastavovat dorovnání pro jednotlivé zahraniční projekty.

Hodnocení pracovního výkonu

Samotné hodnocení pracovníků obvykle provádí jejich přímý nadřízený, např. vedoucí stavby přímo na stavbě.

V horním menu klikněte na Zdroje > Hodnocení pracovníků. Otevře se seznam všech hodnocení. Zde máte přehled, jak si pracovníci vedli na projektech za jednotlivá období.

Hodnocení

Kliknutím na tlačítko + (1) otevřete hodnotící formulář.

Zde vyberete období, za které pracovníka hodnotíte (zpravidla kalendářní měsíc). Dále vyberete projekt, na němž pracoval a kterého se hodnocení týká. Nakonec vyberete samotného hodnoceného pracovníka.

Potom už jenom zaškrtáváte, zda mu přidáte osobní ohodnocení, nebo se dopustil vážného porušení pracovní morálky a osobní ohodnocení mu odeberete. Pokud splnil podmínky pro získání příplatků, tak mu přidáte příplatky. Hodnocení přímo ovlivňuje na pracovníkovu mzdu za dané období.

Do poznámky můžete napsat cokoliv. Například proč jste se rozhodli odebrat osobní ohodnocení nebo nepřidat některé příplatky. Můžete napsat i pochvalu za dobrý výkon atd.

Hodnocení

Urychlit práci si můžete funkcí Hromadného předvyplnění - tlačítko (2). Pouze zvolíte období a projekt. Reactor vytvoří prázdná hodnocení pro všechny pracovníky, kteří jsou v daném období přiděleni na projekt. Pokud hodnocení některého pracovníka již existuje, další se nevytváří.

Důležitá poznámka: Pokud nevyplníte pracovníkovi hodnocení, tak se mu za dané období nezapočítá osobní ohodnocení ani žádné příplatky. Je to to samé, jako byste mu odebrali osobní ohodnocení a veškeré příplatky. Takto přísný způsob je zvolen proto, aby vedoucí pracovníci na hodnocení nezapomínali a byli nuceni personál hodnotit.

Podklady pro mzdy

V Reactoru máte k dispozici nástroj pro zadávání jak odpracovaných hodin ve výkazu práce, tak i výši hodinové sazby zaměstnanců včetně příplatků. Díky tomu dokáže Reactor spočítat podklady pro mzdy.

Stáhnutí excelovské tabulky s hotovými podklady pro mzdy probíhá v modulu Výkazy práce. Vyfiltrujte si požadované období (povinné). Volitelně si můžete výkazy vyfiltrovat dle dalších kritérií dle libosti. Klikněte na tlačítko pro stažení. V nabídce reportů vyberte Odpracované hodiny a mzda. Do pracovníkovy mzdy je samozřejmě zakalkulováno i jeho hodnocení za dané období.

Podklady pro mzdy