Obsazenost ubytování

Pracovníky na služební cestě je zpravidla potřeba někde ubytovat. Nástroj Reactor umožňuje evidovat ubytování pracovníků během jejich pracovních cest. Umožňuje také sledovat vytíženost ubytovacích kapacit a při plánování ubytování Vás upozornit na volná místa, které máte již rezervována.

Předpokládejme, že již máte přidělenu osobu na projekt, jako na následujícím obrázku.

Kalendář

Pokračujte tím, že vytvoříte novou položku ubytování reprezentující např. hotel, penzion, apartmán či pokoj. V menu nahoře najeďte myší na Projekty a klikněte na Ubytování. Následně klikněte na tlačítko + a otevřete formulář pro zadání nové položky.

Z hlediska sledování vytíženosti ubytování jsou klíčové následující údaje:

Detail ubytování

Vyplněný formulář uložte. Tímto jste vytvořili položku ubytování a propojili ji s projektem.

V menu nahoře klikněte na Přehled. Zde vidíte ubytování a jeho obsazenost. Zatím jste žádnou osobu na toto ubytování nepřidělili, proto je obsazenost 0.

Přehled projektů

V dalším kroku osobě přidělené na projekt přidělte také ubytování. V menu nahoře klikněte na Kalendář. Vyberte osobu zaškrtávacím políčkem (1) a klikněte na tlačítko + (2).

Překlikněte se na kartu Ubytování. Ve formuláři je důležité vybrat nadřazený projekt a termín, se kterým se má ubytování propojit. Dále vyplňte zbylá políčka a klikněte na Uložit.

Nová alokace

Ve výchozím nastavení je ubytování v kalendáři skryto. Abyste jej zviditelnili, klikněte na Nastavení kalendáře (6). V sekci Zobrazit události zaškrtněte Ubytování (7) a klikněte na Obnovit (5). Ubytování tímto bude v kalendáři viditelné (8).

Kalendář

V menu nahoře opět klikněte na Přehled. Již máme na ubytování přidělenu jednu osobu, proto je obsazenost 1.

Přehled projektů

Detailní report

Detailní report obsazenosti ubytování je řešen pomocí excelovské tabulky. Pro stažení reportu klikněte v horním menu na Projekty > Ubytování. Dále klikněte na tlačítko pro stažení a následně na report Obsazenost ubytování.

Následuje krátký popis reportu.

Report - Obsazenost ubytování