Výkaz práce

Do modulu výkazů práce se dostanete pomocí horního menu Zdroje > Výkazy práce.

Seznam položek výkazu práce

Popis ovládacích prvků seznamu.

Seznam položek výkazu

Zadání výkazu

Pro zadání nového výkazu práce klikněte na tlačítko + (2).
Otevře se formulář, kde zadáváte pracovníkům odpracované hodiny na projektu.

Formulář umožňuje hromadné zadání výkazu.
Tlačítkem + u datumu (10), resp. u osoby (11) můžete vytvářet stejné výkazy pro více dní, resp. více osob najednou.
Osobu také nemusíte uvádět vůbec. V případě, že osobu nezadáte, tak se výkaz vytvoří pro všechny osoby, které jsou v zadané dny přiděleny na zadaný projekt.

Políčko Typ (12) můžete použít například pro zadání směny. Výčet hodnot pro toto pole si můžete navolit v Číselnících. V menu nahoře Administrace > Číselníky > Typ výkazu práce.

Nový výkaz

Přednastavení pracovní doby

Jestliže je na projektu pevně daná pracovní doba, je možno ji na projektu předvyplnit. Do výkazu se potom automaticky přenáší a nemusíte ji pokaždé znova a znova, vždy stejnou vyplňovat.

Pro přednastavení pracovní doby klikněte na Projekty v menu úplně nahoře.
V seznamu projektů klikněte na symbol oka a otevřete požadovaný projekt.
Dále se proklikněte na sekci Pracovní doba, jak je vyznačeno červeně na obrázku.
Tlačítkem + otevřete formulář pro zadání pracovní doby. Vyplňte a uložte.

Pracovní doba

Stáhnutí výkazu a reporty

Veškerá vyhodnocení a reporty nad výkazy a odpracovanými hodinami jsou řešeny vygenerováním a následným stažením excelovských tabulek.

Obecně platí, že před vygenerováním jakéhokoliv reportu nad výkazy práce je nutné nastavit filtr na datum (6). Zpravidla budete stahovat měsíční reporty a filtr budete nastavovat na kalendářní měsíc. Maximální povolený rozsah je 400 dní.

Dále platí, že co máte vyfiltrováno, to následně vstupuje do generování reportu. Například pokud potřebujete stáhnout výkaz práce pouze pro určitou osobu, tak si osobu nejdříve vyfiltrujte a následně stáhněte report.

Po kliknutí na tlačítko pro stažení (5) se objeví nabídka s reporty, které máte k dispozici. V případě, že byste postrádali nějaký report či vyhodnocení, kontaktujte nás. Reporty je možno doprogramovat nebo upravit dle Vašich potřeb.

Výkaz práce

V případě, že byste chtěli mít na výkazu práce v excelovské podobě logo Vaši firmy, nahrajte jej v Administrace > Systémové dokumenty.

Zamknutí výkazů, uzávěrka

Výkazy máte možnost uzamknout a ochránit je proti nežádoucí manipulaci. Právo na zamknutí a odemknutí má zpravidla pouze vedoucí pracovník, který výkazy zkontroluje a posléze uzamkne. Můžete tak získat přehled, které výkazy jste zkontrolovali a které ne.
Pro zamknutí položek výkazu je vyberte v seznamu (7) a klikněte na tlačítko se symbolem zámku.

Po skončení kalendářního měsíce a zkompletování všech výkazů máte možnost nastavit datum uzávěrky. Po nastavení uzávěrky již nelze měnit ani přidávat nové výkazy v uzavřeném období.
K nastavení uzávěrky se dostanete pomocí menu nahoře Administrace > Obecná nastavení > Datum uzávěrky.