Řízení zdrojů

Řízení zdrojů nebo-li Resource Management je specifická činnost v rámci organizace. Její náplní je efektivní plánování lidských nebo jiných kapacit na projektech. Máte vždy přehled, kdo na čem pracuje. Umožní Vám také nahlížet do historie nebo do dohledné budoucnosti.

Kalendář

Kalendář

Přehled o probíhajících projektech a akcích

Probíhající projekty

Plánování budoucích projektů

Graf vytíženosti

Rozeslání informací pracovníkům

Odeslání e-mailu