Výkaz práce

Pracovní výkaz nebo také evidence pracovní doby vypovídá o celkovém rozložení pracovního nasazení zaměstnance. Dokládá pracovní dobu zaměstnance a přestávky v práci. Výkaz práce rovněž slouží jako podklad pro výpočet mzdy.

Vyplňování výkazu

Vyplňování výkazu zpravidla obnáší zadávání stále stejných hodnot pořád dokola. Například potřebujete dopsat výkaz za poslední pracovní týden pro tým deseti lidí pracujících na stejném projektu s pevně danou pracovní dobou.

Systém Reactor v tomto nabízí zásadní pomoc a časovou úsporu díky možnosti hromadného vyplnění. Systém totiž dle kalendářního plánu ví, kdo na daném projektu v daném období pracuje a tyto informace dokáže využít i v následných výkazech práce.

Máte více možností, kdo bude u Vás ve firmě výkaz práce vyplňovat. Může to být například:

Na konci měsíce si pouze stáhnete již hotový a vyplněný výkaz práce ve formě excelovské tabulky. Může na něm být logo a název Vaši firmy.

Stačí vytisknout a nechat podepsat.

Výkaz práce